Contact opnemen?071 542 61 52

Sébas Diekstra

Advocaat

Sébas Diekstra is als advocaat gespecialiseerd in het strafrecht. Hij behandelt alle soorten strafzaken en daaraan verwante kwesties. Hij komt op voor de belangen van nabestaanden, slachtoffers, militairen en politieambtenaren.

Daarnaast heeft advocaat Diekstra expertise op het gebied van Cold Case zaken. Voorbeelden hiervan zijn zaken waarin de daadwerkelijke toedracht van een overlijden nog niet onomstotelijk vaststaat. Hij heeft als raadsman opgetreden in zaken die landelijke bekendheid hebben verkregen. Hij is verbonden aan het SBS6-programma ‘Moord of Zelfmoord’.

Mr. Diekstra heeft verder nog bijzondere deskundigheid en ervaring op het gebied van het militair strafrecht, het militair tuchtrecht en het militair ambtenarenrecht.

Advocaat Diekstra heeft een verleden als beroepsmilitair. In 2000 is hij in dienst getreden bij de krijgsmacht. Na een aantal operationele functies als onderofficier binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft hij de algemene officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gevolgd. Als officier is hij onder andere aangesteld geweest als teamcommandant bij een operationele eenheid binnen een brigade van de KMar. Ook heeft hij de zogenoemde majoorscursus met succes voltooid aan het Instituut Defensie Leergangen (IDL).

Mr. S.M. Diekstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Slachtofferrecht (Letselschaderecht, Mensenhandel, Strafrecht)
– Strafrecht (Jeugdstrafrecht en Militair Strafrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

– WO Master Rechtsgeleerdheid
– Beroepsopleiding Advocatuur
Algemene Officiersopleiding (Koninklijke Militaire Academie)
Middelbare Defensie Vorming (Instituut Defensie Leergangen)

Lidmaatschappen

Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
De Militaire Balie (specialisatievereniging van advocaten in militaire zaken)
Militair Rechtelijke Vereniging

Nevenfunctie(s)

Luitenant-kolonel bij het reservepersoneel van de Krijgsmacht
– Officier-raadsman bij de militaire kamer van de rechtbank en het gerechtshof

Bel mij terug:
Gerelateerde berichten

22sep

OM wil bevindingen zoekhonden niet aan zaak Sabrina Oosterbeek toevoegen

De nabestaanden van de in 2017 spoorloos verdwenen Sabrina Oosterbeek willen dat het gerechtshof alsnog …

Lees bericht
23aug

Deskundige: Tamar uit Marken versleept na dodelijke aanrijding

Het lichaam van de veertienjarige Tamar uit Marken is, nadat ze vorig jaar zomer dodelijk …

Lees bericht
17jun

‘Advocaat Sébas Diekstra schrijft boek over zaak Ivana Smit’

Op 7 december 2017 valt de nog maar achttienjarige Ivana Smit van een balkon van …

Lees bericht
  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!