Contact opnemen?071 542 61 52

Politiezaken

Met ingang van 1 juli 2022 behandelt de rechtbank Midden-Nederland alle zaken van opsporingsambtenaren die worden vervolgd voor het gebruik van geweld in de rechtmatige uitoefening van hun functie. De rechtbank behandelt vanaf die datum ook zaken van buiten het arrondissement Midden-Nederland. Onder opsporingsambtenaren vallen onder andere politieagenten en boa’s.

De zittingen van de zogenoemde ‘blauwe kamer’ zijn openbaar en vinden plaats op de locatie in Utrecht. De zaken verschijnen net als alle andere strafzaken op de zittingslijsten van de rechtbank. Voor publiek zijn die beschikbaar via de zittingsroosters op rechtspraak.nl en voor pers op de gebruikelijke manier via de perslijsten. Persvragen over vervolging in deze zaken kunnen worden gesteld aan het arrondissement van het Openbaar Ministerie waar het geweld zou hebben plaatsgevonden.

Indien u als opsporingsambtenaar verdacht wordt van een strafbaar feit in relatie tot het gebruik van geweld in de rechtmatige uitoefening van uw functie, dan heeft u behoefte aan gespecialiseerde rechtsbijstand. Wij kunnen u in dergelijke procedure bijstaan en hebben de ervaring en kennis om uw zaak op een goede en effectieve wijze te behandelen.

U kunt uw vraag of uw persoonlijke situatie vrijblijvend aan onze advocaten voorleggen.

  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!