Contact opnemen?071 542 61 52

Huurrecht

Het huurrecht is van toepassing op de huur van huurobjecten, zoals bijvoorbeeld een woning. De regels die van toepassing zijn kunnen per huurobject verschillen. Naast het huurrecht zijn er ook enkele wetten en regels die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals het Besluit servicekosten, Besluit woonruimte en de Huurprijzen woonruimte.

Servicekosten en onderhoud
In het Besluit Servicekosten is vastgelegd welke woonservicekosten er mogen worden afgesproken. Het Besluit kleine herstellingen regelt de onderhoudsverdeling tussen huurder en verhuurder, wie moet wat betalen.

Huurprijzen
Verder zijn met betrekking tot huurprijzen van speciaal belang de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en tal van bijlagen en uitvoeringsregelingen (zoals het woningwaarderingstelsel/puntenstelsel).

Woonruimteverdeling
Regels met betrekking tot woonruimteverdeling zijn te vinden in de Huisvestingswet en het bijbehorende Huisvestingsbesluit. In de Wet op de huurtoeslag wordt deze financiële bijdrage van het Rijk geregeld.

Huurdersorganisaties
De positie van huurdersorganisaties is geregeld in twee wetten, het Besluit Beheer Sociale Huursector en de Wet op het overleg huurders verhuurder (vaak de Overlegwet genoemd).

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

U kunt uw vraag of uw persoonlijke situatie vrijblijvend aan onze advocaten voorleggen.

  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!