Contact opnemen?071 542 61 52

Inspectie: slachtoffers stalking ervaren nog te weinig steun

12/01/2024

De aanpak van (ex-)partnerstalking is de afgelopen jaren verbeterd. Bij de aanpak betrokken organisaties herkennen stalking beter en werken beter samen. Maar de communicatie met slachtoffers schiet nog steeds tekort waardoor zij weinig steun ervaren. Dat is het oordeel van de Inspectie Justitie en Veiligheid in een op 11 januari 2024 gepubliceerd rapport.

Uit het inspectieonderzoek naar stalking blijkt dat politie, Openbaar Ministerie (OM), Veilig Thuis en reclassering sinds 2019 alerter zijn geworden op stalking. Ze herkennen die nu beter, reageren er adequater op en werken beter samen. Diverse knelpunten maken echter dat slachtoffers zich niet goed gehoord voelen. Politie en OM hebben niet altijd een vast aanspreekpunt voor slachtoffers waardoor de communicatie met hen nog steeds tekortschiet. Zonder vast contactpersoon krijgen slachtoffers onvoldoende informatie over hun zaak. Bij vragen moeten ze het algemene politienummer of het alarmnummer bellen. Zij ervaren weinig steun en verliezen hun vertrouwen in overheidsinstanties. Bij de politie is er geen vaststaande beschrijving wie in een stalkingszaak de regie heeft, hoe die rol wordt ingevuld en hoe de taken worden uitgevoerd. Met het risico dat de regierol tussen wal en schip raakt als de regisseur vertrekt. Omdat bij de aanpak verschillende instanties zijn betrokken, is het belangrijk dat per stalkingszaak één regievoerder het overzicht heeft.

Aanbevelingen Inspectie JenV

Om de knelpunten aan te pakken beveelt de Inspectie JenV de politie aan ervoor te zorgen dat ieder slachtoffer na een melding of aangifte van stalking een vast aanspreekpunt krijgt. Ook dienen afspraken gemaakt te worden over het vervolgcontact waarbij rekening wordt gehouden met wensen en behoeften van slachtoffers. Ook moet de politie zorgen dat de taken en de rol van een casusregisseur concreet worden vastgelegd en dat die in elke eenheid hetzelfde zijn. De Inspectie JenV beseft dat de capaciteit bij de politie schaars is en dat het doorvoeren van haar aanbevelingen om beleidskeuzes vraagt. Zij ziet de verbeteringen die politie, OM, Veilig Thuis en reclassering hebben bereikt. Ze vraagt hen wel om aandacht te blijven houden voor de onderlinge samenwerking en informatiedeling door bijvoorbeeld stalking in landelijke en regionale werkprogramma’s op te nemen. Specialistische kennis van stalking is onmisbaar in de aanpak ervan. Daarom beveelt de Inspectie JenV de organisaties aan ervoor te zorgen dat zij die kennis in hun organisatie behouden.

Inspectierapport Gestalkt. Gezien. Gehoord? Aanpak (ex-)partnerstalking

Bron: www.inspectie-jenv.nl

Slachtofferadvocaat nodig?

Wilt u uw specifieke situatie voorleggen? De slachtofferadvocaten van Diekstra Van der Laan Advocaten kunnen u de benodigde juridische ondersteuning bieden. Neem vrijblijvend en kosteloos contact met ons op!

Gerelateerde berichten

25feb

Gelderse cosmetisch arts veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens videoconsult

De rechtbank veroordeelt een 59-jarige cosmetisch arts uit de gemeente Berg en Dal tot een …

Lees bericht
14feb

De Tweede Kamer wil affectieschade voor broers en zussen na motie-Ellian

De Tweede Kamer wil dat de regering op korte termijn met een wetsvoorstel komt om …

Lees bericht
03jan

Nieuwe wet tegen doxing: wat moet u weten?

Wat is Doxing? Doxing is het online delen van iemands persoonlijke gegevens, zoals adres of telefoonnummer, met het doel die persoon te intimideren. Dit kan leiden tot angst en onveiligheid bij de slachtoffers.

Lees bericht

U kunt uw vraag of uw persoonlijke situatie vrijblijvend aan onze advocaten voorleggen.

  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!