Contact opnemen?071 542 61 52

Pro formazitting en regiezitting in slachtofferzaken

Een strafzaak onderzoekt of de verdachte deed wat in de tenlastelegging (ook bekend als aanklacht) staat. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak worden zittingen in de rechtbank gehouden.

Bij complexe zaken zijn er soms een pro-formazitting en een regiezitting:

 • Pro-formazitting: Deze zitting wordt gehouden bij langdurige, complexe strafzaken. “Pro forma” betekent “voor de vorm”, wat inhoudt dat de zaak wel voor de rechter komt, maar daarna vaak direct wordt uitgesteld. Belangrijke punten bij een pro-formazitting zijn:
  • Het Openbaar Ministerie informeert betrokkenen middels een brief over de zitting.
  • Aanwezigheid is vaak niet verplicht, maar mogelijk. Slachtofferhulp Nederland kan adviseren over wel/niet bijwonen.
  • De verdachte kan aanwezig zijn.
  • De zitting kan kort zijn (10 minuten) of maximaal een aantal uur.
  • Verschillende rechters en officieren van justitie kunnen betrokken zijn.
  • Tijdens de zitting deelt de officier van justitie resultaten van het politieonderzoek, en kan de tenlastelegging aanpassen. De rechter beslist over verzoeken en of de verdachte vast blijft zitten.
 • Regiezitting: Hierbij wordt de behandeling van de strafzaak ook uitgesteld en draait het vooral om het plannen van zaken die aan de orde moeten komen in de strafzaak. Belangrijke punten bij een regiezitting zijn:
  • Het Openbaar Ministerie stuurt een uitnodiging.
  • Aanwezigheid is optioneel. Overleg hierover met uw slachtofferadvocaat of slachtofferhulp.
  • De verdachte kan aanwezig zijn.
  • Tijdens deze zitting bepaalt de rechtbank vaak of er genoeg informatie is om de zaak inhoudelijk te behandelen en zo niet wat er dan nog moet gebeuren. Soms geeft de rechtbank de planning van zittingsdagen alvast, ook over wanneer de verzoeken tot schadevergoedingen of spreekrecht zullen worden behandeld..

Zowel het spreekrecht als de schriftelijke slachtofferverklaring geven het slachtoffer de mogelijkheid om te delen wat het misdrijf voor hen betekende. Deze verklaring kan ook worden toegevoegd aan het strafdossier. Het spreekrecht vindt pas plaats tijdens de inhoudelijke behandeling, niet op een pro forma- of regiezitting.

 • Home
 • Over ons
 • Rechtsgebieden
 • Onze mensen
 • Nieuws
 • Contact
 • Zaak aanmelden
 • Neem contact met ons op

  Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!