Contact opnemen?071 542 61 52

Militair Ambtenarenrecht

Niet alleen tuchtrechtelijke en strafrechtelijke beslissingen kunnen invloed hebben op een militair ambtenaar. De militair kan ook geconfronteerd worden met beslissingen van Defensie als werkgever die ingrijpen in zijn rechtspositie

Wanneer een militair verdacht wordt van een strafbaar feit kan de commandant beslissen hem of haar op te roepen voor een hoorzitting. Tijdens dat horen kan de militair zich bij laten staan door een advocaat. Gedurende een hoorzitting zal worden onderzocht of er aanleiding is tot het nemen van rechtspositionele maatregelen.

Er kan worden overgegaan tot het nemen van ordemaatregelen zoals het schorsen in het belang van de dienst en daarmee vaak ook in het belang van een (intern) onderzoek. Vaak mag een militair die verdacht wordt van een strafbaar feit geen operationele werkzaamheden meer uitvoeren en ook niet meer op uitzending. De gevolgen van de verdenking alleen al kunnen verstrekkend zijn.

De commandant kan ook beslissen tot het voordragen voor ontslag, welke voordracht meestal gepaard gaat met een schorsing. Naast ontslag kunnen er ook andere maatregelen worden genomen zoals het opleggen van een ambtsbericht of bijvoorbeeld het niet toekennen van een ander recht, zoals een bevordering of een periodiek (salaristrede).

In de meeste gevallen kan de militair tegen beslissingen van de commandant of het bevoegd gezag in bezwaar en daarna in beroep en hoger beroep. U kunt bij deze beslissingen denken aan de afwijzing van een functie, maar ook aan schorsing en ontslag.

Voor een geheel vrijblijvend en gratis eerste advies kunt u nu contact met ons opnemen. Wij kennen Defensie als geen ander en kunnen uw vragen beantwoorden.

  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!