Contact opnemen?071 542 61 52

Zedenzaken

Diekstra Van der Laan Advocaten is gespecialiseerd in zedenzaken en wij kunnen u dan ook in de volle breedte juridische bijstand verlenen.

Zedenzaken onderscheiden zich van reguliere strafzaken en het is dan ook van belang dat u zich bij laat staan door een specialist op dit gebied.
Zedenzaken spelen zich veelal niet in de openbaarheid af en dit maakt dat zedenfeiten in de rechtspraktijk soms lastig te bewijzen zijn. Aan de andere kant heeft dit tot gevolg dat, juist omdat zedenfeiten vaak achter gesloten deuren en zonder getuigen plaatsvinden, we in de rechtspraktijk vaak zien dat het Openbaar Ministerie het randje van de bewijsminimumregels probeert op te zoeken. Dit maakt dan ook dat het van groot belang is dat u zich vanaf het begin af aan laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

In welke situaties kunnen wij u dan bijstaan?

• U heeft een uitnodigingsbrief van de politie ontvangen en u dient zich te melden aan het politiebureau. Als u verdachte in een zedenzaak bent dan wordt u in principe altijd aangehouden door de politie. Het voordeel is dat wij u dan , als aangehouden verdachte, kosteloos bij kunnen staan tijdens het verhoor. Het is van belang dat u na ontvangst van de brief direct contact met ons opneemt dit zodat we tijdig de verdedigingsstrategie met u kunnen bespreken. Door ons specialisme werken wij landelijk, dus wij kunnen u altijd bijstand verlenen.

• De politie heeft een inval gedaan en heeft uw gegevensdragers in beslag genomen. Vaak treedt de politie, bij verdenking van kinderporno, de woning binnen en worden alle gegevensdragers in beslaggenomen. U kunt dan denken aan computers, Playstations en USB-sticks maar ook aan mobiele telefoons. De ervaring is dat de politie zoveel mogelijk in beslag neemt en dat het tijden kan duren voordat u uw spullen terugkrijgt (er vanuit gaande dat er geen kinderporno wordt aangetroffen) en dit kan lastig zijn. Is de politie bij u binnen gevallen en zijn er goederen in beslag genomen dan is het advies om contact met ons op te nemen, enerzijds omdat u de doorzoeking in de meeste gevallen wordt uitgenodigd voor verhoor en anderzijds omdat wij bijstand kunnen verlenen bij het terugkrijgen van de in beslag genomen gegevensdragers.

• U heeft een dagvaarding ontvangen en dient voor de rechter te verschijnen. Indien u bent gehoord en de officier van justitie heeft besloten om uw zaak voor de rechtbank te brengen dan zult u worden gedagvaard. Is dit het geval neem dan direct contact met ons op. Onze advocaten zullen het strafdossier opvragen en met u bespreken. Ook zullen wij u adviseren over uw proceshouding en de verdedigingsstrategie bespreken. Ten slotte zullen wij samen met u uw zaak ten overstaan van de rechtbank bepleitten.

Wat zijn nu eigenlijk zedenzaken?

Zedenzaken is een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten tegen de goede zeden of de openbare zedelijkheid. Gewoonlijk wordt er de seksuele zedelijkheid mee bedoeld, maar ook handelingen tegen de algemene zedelijkheid kunnen eronder vallen. De volgende strafbare feiten worden in ieder geval aangemerkt als een zedenmisdrijf in het Wetboek van Strafrecht:
• Art. 239: schennis van de eerbaarheid (lees meer)
• Art. 240b: verspreiden/vervaardigen/bezit kinderporno
• Art. 242: verkrachting (lees meer)
• Art. 243: seksueel binnendringen bewusteloze, onmachtige, of persoon met gebrekkige ontwikkeling
• Art. 244: ontucht met persoon onder de 12 jaar (seksueel binnendringen)
• Art. 245: ontucht met persoon tussen de 12 en 16 jaar (seksueel binnendringen)
• Art. 246: aanranding
• Art. 247: ontucht met persoon onder de 16 jaar, bewusteloze, geestelijk gestoorde
• Art. 248a: verleiding van een minderjarige door giften, misleiding of misbruik uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
• Art. 248b: ontucht met een minderjarige prostituee
• Art. 248e: grooming (lees meer)
• Art. 249: ontucht met misbruik van gezag (stiefkind, pleegkind, pupil, aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwd, bediende of ondergeschikte)
• Art. 250: bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde

Hoewel ons kantoor gevestigd is in Zuid-Holland, opereren onze zedenzaken advocaten landelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert van der Laan of iemand anders uit het strafrechtteam.

Het kantoor is in noodgevallen ook buiten kantooruren en in het weekend te bereiken.

Als u geheel vrijblijvend advies wilt over uw zaak, neem dan contact met ons op.

  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!