Contact opnemen?071 542 61 52

Grooming (artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht)

‘Grooming’ betekent letterlijk ‘versieren’ of ‘iemand opmaken’ en wordt ook wel het moderne kinderlokken genoemd. Grooming is strafbaar stelt in artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht en dit artikel bepaalt dat:

,,Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst aan een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of iemand die zich, al dan niet met een technisch hulpmiddel, waaronder een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, voordoet als een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken te vervaardigen, wordt, indien hij enige handeling onderneemt tot het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie.”

Juridische vereisten
Om tot een bewezenverklaring van grooming te komen dient vast te komen staan dat er een voorstel tot ontmoeting is gedaan en dat er enige handelingen tot het verwezenlijken van deze ontmoeting zijn verricht. Het is van belang dat de ontmoeting een seksuele strekking heeft, de afspraak moet er duidelijk op gericht zijn om seksuele handelingen te verrichten met of door de minderjarige. Het is echter geen vereiste dat het ook daadwerkelijk tot deze handelingen komt, de intentie is voldoende.

Komt het wel tot seksuele handelingen, dan is er naast grooming ook sprake van een ander strafbaar feit en zullen er in de praktijk zwaardere straffen worden opgelegd.

Ten slotte dient het contact digitaal te verlopen en dient het om een persoon onder de zestien te gaan.

De meeste verweren in dit soort zaken zien dan ook op de betwisting van de ontmoeting dan wel de uitvoeringshandelingen die daarbij horen. Het bewijs bestaat vaak uit screenshots en verklaringen van de betrokken minderjarigen maar meer is er vaak niet.

Welke straffen worden er opgelegd?
Artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht kent een wettelijk strafmaximum van twee jaar gevangenisstraf en hieruit blijk al dat het om een ernstig feit gaat. In de rechtspraktijk worden er echter in de meeste gevallen lagere straffen opgelegd.

Hoewel ons kantoor gevestigd is in Zuid-Holland, opereren onze zedenzaken advocaten landelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert van der Laan of iemand anders uit het strafrechtteam.

Het kantoor is in noodgevallen ook buiten kantooruren en in het weekend te bereiken.

Als u geheel vrijblijvend advies wilt over uw zaak, neem dan contact met ons op.

  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!