EN
Tel.: 071 542 6152
Sitemap
Tel.: 071 542 6152
Gespecialiseerd in meerdere rechtsgebieden

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht
Als ambtenaar kunt u geconfronteerd worden met beslissingen van uw werkgever die ingrijpen in uw rechtspositie. In veel gevallen kunt u tegen die beslissingen in bezwaar en daarna in beroep. U kunt hierbij denken aan toewijzing van een functie maar ook aan schorsing en ontslag.

Voor een geheel vrijblijvend en gratis eerste advies kunt u nu contact met ons opnemen. Wij kunnen uw vragen beantwoorden.

Militair ambtenarenrecht

Een bijzonder gedeelte van het ambtenarenrecht is het militair ambtenarenrecht. Binnen de krijgsmacht gelden bijzondere bepalingen. Wij kunnen de regelingen binnen Defensie als geen ander en kunnen u adviseren over uw kwestie.Terug