EN
Tel.: 071 542 6152
Sitemap
Tel.: 071 542 6152
Gespecialiseerd in meerdere rechtsgebieden

Jeugdrecht

Jeugdrecht
Een minderjarige met ernstige opvoedings- of opgroeiproblemen die zijn ontwikkeling bedreigen kan ondertoezicht worden gesteld door de kinderrechter. Een verzoek tot een ondertoezichtstelling, ookwel afgekort als OTS, kan worden gedaan door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming.

Vanaf het uitspreken van de ondertoezichtstelling is het de gezinsvoogd die toezicht houdt op de jongere. Een ondertoezichtstelling wordt veelal uitgesproken voor de duur van een jaar. Na die periode kan de ondertoezichtstelling worden verlengd.

Mocht de situatie niet meer houdbaar zijn dan kan er een verzoek tot uithuisplaatsing worden gedaan.  Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende maatregel. Deze betekent meestal dat de uithuisgeplaatste jongere in een pleeggezin wordt geplaatst en in sommige gevallen wordt de jongere in een gesloten instelling geplaatst.

Wilt u gratis en vrijblijvend een eerste advies over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing neem dan nu contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan en begeleiden in deze ingrijpende procedures.


Terug