EN
Tel.: 071 542 6152
Sitemap
Tel.: 071 542 6152
Gespecialiseerd in meerdere rechtsgebieden

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
In sommige gevallen biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) de mogelijkheid tot een schuldenvrije toekomst. Voor veel schuldenaren is het van groot belang dat zij worden toegelaten tot de schuldsanering. Rechtbanken wijzen verzoeken tot schuldsanering in sommige gevallen af. Een reden voor afwijzing kan zijn dat de schuldenaar nalatig is geweest met het beheer van zijn financiën. Soms is de afwijzing van het verzoek ten onrechte en is het raadzaam om in hoger beroep te gaan.

Indien de schuldenaar wordt toegelaten tot de Wsnp, benoemt de rechtbank een rechter-commissaris en een bewindvoerder. Eén van de taken van de bewindvoerder is het controleren of de schuldenaar zich aan de verplichtingen houdt. Grofweg zijn er vier verplichtingen waaraan de schuldenaar zich dient te houden:
  • er mogen geen nieuwe schulden ontstaan;
  • er dient te worden voldaan aan de arbeids- of sollicitatieplicht;
  • er dient te worden voldaan aan de informatieverplichting;
  • er dient te worden voldaan aan de maandelijkse boedelafdracht.
Indien de schuldenaar zich niet aan de verplichtingen houdt dan kan de rechtbank de wettelijke schuldsanering tussentijds beëindigen.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Diekstra Van der Laan Advocaten kan u van dienst als: de aanvraag Wsnp wordt afgewezen; de Wsnp tussentijds wordt beëindigd of de schone lei wordt geweigerd.

Aangezien er een zeer korte bezwaar- c.q. beroepstermijn van toepassing is (acht dagen), is het essentieel dat u snel handelt.

Voor gratis en vrijblijvend advies kunt u nu contact met ons opnemen.Terug