EN
Tel.: 071 542 6152
Sitemap
Tel.: 071 542 6152
Gespecialiseerd in meerdere rechtsgebieden

Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal Zekerheidsrecht
Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen. Indien iemand niet in staat is om deel te nemen aan het arbeidsproces fungeert het sociaal zekerheidsrecht veelal als vangnet.

Beslissingen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Vaak is iemand afhankelijk van een uitkering. Een afwijzing, verlaging of stopzetting van een uitkering heeft dan ook grote gevolgen voor degene die door deze beslissing wordt geraakt.

Indien u geconfronteerd wordt met een negatieve beslissing over uw uitkering kunt u daartegen bezwaar maken. Ook bestaat de mogelijkheid om direct een voorlopige voorziening te verzoeken bij de rechter om de gevolgen van het besluit over uw uitkering tijdelijk te stoppen.

Wilt u advies over uw situatie? Neem dan nu contact met ons op. Een eerste advies is altijd gratis en vrijblijvend.Terug