EN
Tel.: 071 542 6152
Sitemap
Tel.: 071 542 6152
Altijd het laatste nieuws uit de rechtspraktijk

Geef nabestaanden met vragen altijd onderzoeksdossier

Geef nabestaanden met vragen altijd onderzoeksdossier
23-10-2016
Nabestaanden die achterblijven met vragen over de toedracht van het overlijden van hun familielid, zouden standaard het recht moeten krijgen op een eigen exemplaar van het onderzoeksdossier. Dat vraagt advocaat Sébas Diekstra in een brandbrief aan Tweede Kamerleden.

Het gaat om overlijdens waarbij de toedracht onzeker is, of waar zelfdoding of een ongeval is geconcludeerd, maar de familie hier vraagtekens bij plaatst. De nabestaanden willen soms zelf nog naspeuringen doen, ook als de politie of het OM het onderzoek al hebben gesloten. Ook hebben zij het dossier nodig als zij procedures willen aanspannen en helpt het volgens hen bij de rouwverwerking. In de praktijk wordt onvoorwaardelijke verstrekking van een kopie van het dossier nog te vaak geweigerd.

Volgens advocaat Sébas Diekstra is het vaak een kwestie van willekeur of nabestaanden de beschikking krijgen over het dossier. Geregeld wordt het geweigerd met als reden de privacy van andere betrokkenen. Het dossier mag dan vaak slechts beperkte tijd worden ingezien. Maar het komt ook voor dat het Openbaar Ministerie het dossier meteen stuurt, indien nodig geanonimiseerd.

,,Families zoeken naar antwoorden, maar zonder vrije beschikking over het dossier is dit een helse klus en soms onmogelijk'', aldus Diekstra die nabestaanden in een groot aantal zaken bijstaat.

In de brandbrief vraagt Diekstra de Kamerleden om een voorziening in het leven te roepen op basis waarvan nabestaanden een kopie van het dossier kunnen opeisen. Dit zonder dat daarbij beperkingen worden opgelegd, die als gevolg hebben dat het dossier niet aan experts kan worden voorgelegd die de nabestaanden helpen met nader onderzoek. ,,Onze hoop is nu gericht op de Tweede Kamer om snel met een regeling te komen die recht doet aan de nabestaanden”, aldus de advocaat.

In het nieuwe SBS6-programma Moord of Zelfmoord? waarin misdaadjournalist Kees van der Spek samen met advocaat Diekstra twijfelzelfdodingen onderzoekt, speelt de moeizame verstrekking van informatie door het OM ook een belangrijke rol. Diekstra: "Cruciale vragen blijven in veel van dit soort zaken bestaan over de momenten kort voor het overlijden van een dierbare. Maar er wordt te vaak geweigerd het nodige onderzoek te doen en de nodige informatie te verstrekken. Dat is verschrikkelijk voor de nabestaanden.”

(Diekstra Van der Laan Advocaten)

Terug