EN
Tel.: 071 542 6152
Sitemap
Tel.: 071 542 6152
Altijd het laatste nieuws uit de rechtspraktijk

No case team onderzoekt sterfgevallen

No case team onderzoekt sterfgevallen
17-04-2016
Lijk op het spoor of in het water? Dan nemen politie en justitie te snel en te klakkeloos aan dat het om zelfdoding of een ongeval gaat, vindt de Leidse advocaat Sébas Diekstra. Onder zijn leiding gaat een speciaal ’no case team’ een half jaar lang naar zulke zaken kijken. Levert dat iets op, dan wordt een officieel instituut opgericht.

Dascha Graafsma uit Hilversum, Talitha Storm die bij Heerhugowaard op het spoor werd gevonden en Lesley Timmer uit Sassenheim. Bekende voorbeelden van zaken waarbij de familie ernstig twijfelde aan het oordeel dat het om zelfdoding gaat. Sébas, zoon van columnist van deze krant René Diekstra, wil de komende zes maanden zoveel mogelijk soortgelijke zaken onderzoeken. Dat doet hij samen met zijn compagnon Robert van der Laan die, voordat hij advocaat werd, bij de politie werkte als rechercheur en onder meer zedendelicten behandelde. De confrères worden onder anderen bijgestaan door onafhankelijk forensisch patholoog Frank van der Goot, digitaal forensisch onderzoeker Wim Verloop en andere (oud-)rechercheurs.

Op dit moment heeft het team van de twee Leidse advocaten, waarbij ook nog forensisch artsen en pathologen betrokken zijn, 17 verschillende zaken in behandeling. Om te onderzoeken of er daadwerkelijk een instituut voor ’no case’ opgericht moet worden, hopen de initiatiefnemers op nog meer aanmeldingen. De pilot loopt de komende zes maanden. „Om de grootte van het probleem in kaart te brengen en te ontdekken of ons initiatief nut heeft.” Want bij politie en justitie gaat het ,,om ego’s en publieke opinie en niet om mensen’’, vindt Sébas. ,,Bovendien zijn het hiërarchische organisaties waar te veel functionarissen zitten die bezig zijn hun eigen straatje schoon te houden. Zo schiet normaal politieonderzoek al snel tekort. De nabestaanden kampen dan met cruciale vragen over het overlijden van hun dierbare. Als geweigerd wordt zo’n zaak te heropenen, is dat verschrikkelijk voor ze.’’

Kortzichtig
Het no case team moet wel aanknopingspunten hebben. „We weten inmiddels wel dat de politie heel slordig en kortzichtig kan zijn. Dus hebben we dossierstukken of bewijsmiddelen nodig waarop nader onderzoek kan volgen. Met de uitspraak ’Zelfdoding is niets voor haar’ kunnen we weinig.’’ Het team van Diekstra en Van der Laan gaat onbezoldigd aan de slag. „Daarom zijn we kritisch in onze keuzes.”

Naast de ’no case pilot’ is Sébas Diekstra betrokken bij het SBS-programma ’Moord of zelfmoord’ waarin zaken worden onderzocht die door politie bestempeld zijn als zelfdoding. Aanmelden hiervoor kan nog via redactie@simpelmedia.nl.

(Leidsch Dagblad)

Terug